Tarımsal Arazi Toplulaştırma projelerinin yapımında çok sayıda mühendislik alanında alt projeler bulunmakta ve bunun sonucu olarak da çok sayıda GIS tabanlı veri katmanı ve istatistiki veri üretilmektedir. Bu üretilen veriler; belli bir timeline üzerinde yürümekte olup kontrol teşkilatına analiz edilmek üzere sık aralıklarla ve genelde 3 defa tekrarlanmak suretiyle çok yüklü veriler halinde ulaşmaktadır.

Bu süreçte projelerde bir standart sağlanabilmesi ve projelerin şeffaflaştırılabilmesi için kuralları belirlenmiş ve teknik altyapısı güçlü bir kontrol sistemi ile kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu sayede;

Yüklenici Firma Yönetici ve Personelleri;
o Yükledikleri tüm verilerin standart veri kontrollerinin sonuçlarını yükledikleri anda görebilecek ve bu temel hatalar yüzünden gereksiz uzayan kontrol sürelerine maruz kalmayacaklar,

o İleri düzey kontrolleri ise Kontrol mühendislerinin incelemesinden sonra tüm detayları ile raporlanacağı için tek bir kontrol sürecinde hatalarını tamamlama olanağı elde edecekleri için toplam proje sürelerinde önemli ölçüde zaman kazanacaklardır.

Kontrol Mühendisleri;
o Temel teknik kontroller Kontrol Sistemi ile otomatik olarak yapılacağı için bu kontroller ile vakit kaybetmeyecek

o İleri düzey kontrollerin her birinde Kontrol Sistemi tarafından yapılan kontroller ile kabul edilebilir sınırların dışında kalan, bölgesel koşullar nedeniyle farklı yaklaşılması gereken ve kontrol mühendisinin yorumlamasına ihtiyaç duyulan kısımlar dışında vakit harcamayacaklardır.

o Bu sayede kontrol süreleri %80 azalmış ve tüm projeler yüksek standartlar ile kontrol edilerek belli bir kalite standardı yakalanmış olacaktır.

o Ayrıca her proje için timeline’a bağlı olarak veri setleri ve sistem tarafından otomatik oluşturulan raporlar sistem içerisinde istenildiği zaman erişilmek üzere saklanacak her yeni gelen askıda eskisi ile karşılaştırma olanağı sağlayacaktır.

Üst Yönetim;
o Projeleri yürüten yüklenici firmaların yaptıkları tüm veri teslimi, hakkediş başvurusu ve kontrol zamanlarında başvurunun içeriği, incelemenin kimler tarafından yapıldığı, kontrol sonuçları ve ödeme durumları anlık ve geçmişe dönük olarak üst yönetime özet bilgi notları ve çizelgeler ile sunulacaktır.

o Üst yöneticiler bu mobil ve web uygulamaları aracılığı ile belli bir projeyi ayrıntıları ile izlemenin yanı sıra, zaman ve/veya bölge bazında tüm projelerin ilerleme raporlarını, belli bir veya birden fazla yüklenici firma veya kurum personelinin performansını da bu sistem üzerinden izleyebileceklerdir.