Proje Geliştirme

KOSGEB Ar-Ge Projeleri

KOSGEB Ar-Ge Projeleri Yıllardır edindiğimiz Ar-Ge birikimini, KOSGEB ile inovatif teknolojiler geliştirme konusunda hayata geçiriyor, işletme maliyetlerinin düşürülmesinin yönetimi konusunda birçok farklı proje geliştiriyoruz.

Hidroloji Su Yönetimi Projeleri

Kurumunuz ihtiyaçları değerlendirilip çalışma sisteminize uygun iş akışları belirlenerek analiz edilmekte ve bu bilgiler doğrultusunda en uygun proje tasarımı oluşturulmaktadır. Gereksinim analizleri sonucu ortaya çıkan veriler ışığında, veri tabanı tasarımı, kullanıcı yetkilendirme mekanizması, iş süreçleri tasarımı, veri oluşturma ve düzenleme yöntemlerinin belirlenmesi vb. aşamaları
içeren sistem tasarımı yapılmaktadır.

Türkiye genelinde yürütülen arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri kapsamında ön etüt çalışmalarında hidroloji projeleri bir gereksinim haline gelmiş durumdadır. Leosis olarak, arazi toplulaştırma projelerinin etkinliği konusundaki bilgi birikimimizi, yürütmekte olduğumuz hidroloji projelerinde mühendislik ve teknik hizmetler noktasında titizlikle projelerimizde kullanıyoruz.