Kuraklık Bilgi Sistemi ile kullanıcı tarafından belirlenen tarih aralığındaki iklim durumu ile daha önceki uzun yıllar ortalaması, bölge veya ülke bazında karşılaştırılır. İstasyonlara ait detay bilgiler grafik veya tablosal olarak raporlanabilir, istasyona ait genel iklim bilgileri minimum, maksimum, ortalama ve toplam olarak kıyaslamalı olarak gösterilir, geçmiş yıllara ait bulutluluk ve karlılığa ilişkin veriler tablolar yardımıyla sunulmaktadır, yıllar boyunca gerçekleşen ortalama miktarlar seçilen tarih aralığında gerçekleşen miktarlar ile kıyaslamalı olarak gösterilebilmektedir.