Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemlerinden en çok bilinenleri kuralları ve veri tabanı tasarımları genel olarak belirlenmiş olan Kent Bilgi Sistemleri ve Altyapı Bilgi Sistemleridir. Fakat Coğrafi Bilgi Sistemi sadece Yerel yönetimler için değil Kurumların iç işleyişlerindeki performansın artırılması, alt birimlerinin birbirleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, mevcut şartlarda elde edilemeyen önemli bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi gibi ihtiyaçlara bağlı olarak bütün Kurumlar için son derece gerekli bir sistemdir.

Burada önemli olan kurumların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların iyi analiz edilmesidir. Bunlara bağlı olarak iş akışları belirlenecek, bu iş akışlarına uygun olacak şekilde yazılımlar konfigüre edilecek veya yeni uygulamalar geliştirilecek ve veri tabanı tasarımları yapılacaktır. Bu süreçlerin doğru yönetilebilmesi, kurulacak sistemlerden elde edilecek verimliliği de doğru orantılı olarak etkileyecektir.

Bu kapsamda Leosis olarak, ilgili süreçlerin tamamında proje yönetim süreçlerinin gerektirdiği tüm çalışma ve sorumluluklar titizlikle yerine getirilerek sistem kurulumu, veri girişi, veri yönetimlerini içeren proje süreçlerini yürüterek anahtar teslim çözümler sunmaktayız.