Petrol, Doğalgaz, İçmesuyu hatları, Tarım amaçlı basınçlı sulama sistemleri ve kontrol merkezleri, elektrik şebeke dağıtım merkezleri, endüstriyel fabrikalar gibi çalışma durumlarının sürekli izlenmesi gereken sistemlerde basınç, akış hızı, ağırlık elektrik yükü, vb. verilerin sensörler aracılığı ile anlık olarak izlenmesini ve elde edilen verilerin belli bir düzen içerisinde depolanmasını sağlayan bir sistem yazılımı bütünüdür.

 
Uygulama Alanları:

• Tarım amaçlı basınçlı sulama sistemleri,

• Şehir şebekeleri; elektrik, içmesuyu

• Petrol ve doğalgaz boru hatları

 
Kapsamı:

• Otomasyon sistemleri için halihazırda uygulanan, her proje için sıfırdan kodlama yapma gereğini ortadan kaldıracak bir sunucu-istemci yazılımlar bütünü geliştirilmesi,

• Sadece Otomasyon sistemleri ile elde edilebilecek olan bazı anlık ve güncel verilerin uygun ortamda depolanarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ nde kullanılabilmesi,

• Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Otomasyon sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak arayüz yazılımlarının geliştirilmesi,

• CBS’ nin aynı anda izleme ve denetleme sistemi olarak da kullanılabilmesine olanak sağlamak,

• Düzenlenmiş raporlamalar; istenilen zaman diliminde istenilen raporların otomatik olarak mail, fax yoluyla iletilmesi,

• İkaz Uygulaması ile tehlike arz eden durumların ilgililere mail, fax ve sms yolları ile bildirilmesi,

• PLC ve PC üzerinde çalışan saha yönetim yazılımları ile yönetim ve denetim,

• Sunucu üzerinde çalışan merkezi yönetim yazılımı ile veri ve saha yönetimi ve dış sistemlerle iletişim.