Bizi Tanıyın

Leosis bünyesinde mühendislik ve endüstriyel uygulamaların tüm süreçlerinde kullanılan araç, yöntem, ve tekniklerin iyileştirilmesi , hız ve verimliliğin artırılması için sürekli Ar¬Ge faaliyetleri yapmakta olup, kamu ve özel sektöre, gelişen ve hızla yenilenen teknolojiyi masaüstü, web ve mobil yazılımlar geliştirerek sunmaktadır. Ana faaliyet alanlarımız, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Süreç Sistemleri üzerine yazılım geliştirme, sistem tasarımı ve proje yapımlarıdır. Proje Geliştirme, Gereksinim Analizleri, Sistem Tasarımları, Uygulama Geliştirme ve Proje Yönetimi süreçlerinde müşterilerine yazılım geliştirme süreçleri sonrası kapsamlı bir eğitim ve teknik destek hizmeti de vermektedir.

Toplulaştırma Kontrol Sistemi

Leosis Toplulaştırma Kontrol Yazılımı sayesinde ; Yüklenici firma yönetici ve personelleri, Kontrol mühendisleri ve üst yönetim gereksiz uzayan kontrol sürelerine maruz kalmayıp ileri düzey kontrol raporlamaları sayesinde tek bir kontrol sürecinde hatalarını tamamlama olanağı elde edecekleri için, toplam proje kontrol süreleri %80 oranında azaltılarak tüm projelerin yüksek standartlar ile kontrol edilmesi sağlanacaktır. Veri setleri ve sistem tarafından otomatik oluşturulan raporlar; sistem içerisinde istenildiği zaman erişilmek üzere saklanmak suretiyle, her yeni gelen askıda eskisi ile karşılaştırma olanağını da sağlayacaktır. Ayrıca, üst yöneticiler bu mobil ve web uygulamaları aracılığı ile belli bir projeyi ayrıntıları ile izlemenin yanı sıra, zaman ve/veya bölge bazında tüm projelerin ilerleme raporlarını, belli bir veya birden fazla yüklenici firma veya kurum personelinin performansını da bu sistem üzerinden izleyebileceklerdir.

Hidroloji Su Yönetimi Uygulaması

Hidroloji Su Yönetimi alanında önceden istenilen sonuçların elde edilebilmesi için birden fazla platformda işlem yapılması gerekmekteydi. Bu nedenle istenilen hassasiyette veri üretilememekte veya kabul edilebilir sürelerin üzerinde zaman harcanarak vakit kaybı yaşanmaktaydı. Ülkemizde Tarımsal Arazi Toplulaştırma projeleri başta olmak üzere, tüm altyapı çalışmalarına altlık olarak hidrolojik hesapların yapımında kullanılmak üzere geliştirdiğimiz Leosis GIS tabanlı Hidroloji Su Yönetimi masaüstü yazılımımız sayesinde; Tek platform üzerinde; havza sınırlarının belirlenmesinden, debi hesaplarının yapılmasına, şarampollerin ve sanat yapılarının boyutlandırmasına kadar tüm işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Bu şekilde projeler; istenilen hassasiyette ve çok kısa süreler içerisinde tamamlanabilmektedir.

Yazılım Geliştirme

Leosis; kurumsal gereksinimlerinize özel işlevsel ve süreç yazılımları geliştirmekle beraber proje yapım süreçlerinde, mevcut sistem yazılımları üzerinde uygulamalar da geliştirebilmektedir.Leosis; müşterilerinin tüm sistem ve teknolojileri en yüksek verimle kullanması; yatırımlarından en hızlı sürede geri dönüş sağlaması, hedeflenen bilgi teknolojileri düzeyine ulaşabilmesi için gerekli ihtiyaçların tespiti, analizi ve sistem mimarisinin tasarlanması aşamalarında tüm deneyim ve uzmanlığını müşterilerine sunmakta ve bilgi teknolojisi çözümlerine ilişkin ihtiyaç ve beklentileri; özgün, kalıcı ve yenilikçi bir anlayışla karşılayarak, en yüksek katma değeri sağlama hedefiyle çalışmaktadır.

Proje Geliştirme

Kurumunuz ihtiyaçları değerlendirilip çalışma sisteminize uygun iş akışları belirlenerek analiz edilmekte ve bu bilgiler doğrultusunda en uygun proje tasarımı oluşturulmaktadır. Gereksinim analizleri sonucu ortaya çıkan veriler ışığında, veri tabanı tasarımı, kullanıcı yetkilendirme mekanizması, iş süreçleri tasarımı, veri oluşturma ve düzenleme yöntemlerinin belirlenmesi vb. aşamaları içeren sistem tasarımı yapılmaktadır.

Leosis; daima müşteri memnuniyetini amaçlayarak kaliteli ve optimum maliyetli olarak ürünün ve hizmetin zamanında teslimi"  prensibini ilke edinmiştir.
Kuraklık Bilgi Sistemi

Belirlenen tarih aralığındaki iklim durumu ile daha önceki uzun yıllar ortalaması, bölge veya ülke bazında karşılaştırılır. İstasyonlara ait detay bilgiler grafik veya tablosal olarak raporlanabilir.

Kreş Bilgi Sistemi

Leosis YavruKurt Kreş Bilgi Sistemi ile çocuğunuzun okula girdiği andan okuldan ayrıldığı ana kadar tüm aktivitelerini mobil ve web uygulamaları ile takip edebilirsiniz.

CBS/GIS Tabanlı Süreç Yönetimi Portalı

Alt ve Üstyapı projeleriyle ilgilenen müteahhit firmalar başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar için hazırlanan verilerin sisteme yüklenmesi ile beraber sistem içerisinde otomatik kontroller ve mühendislik kontrollerinin yapılabildiği CBS tabanlı bir süreç yönetim portalıdır. Standart Süreç Yönetim yazılımları ile yapılabilen tüm işlevlerde ayrıca sistem içerinde alt bir bileşen olarak yer almaktadır.

Referanslarımızdan Bazıları